Csóka Szilvia

"Kötélidegzetet, pléhpofát, gumigerincet kérek alig oxidálódott vasakaratért."