A személyiségünk meghatározza a zenei ízlésünket?

Habár az emberek általában hangulat alapján választanak zenét (vagy éppen a zene alakítja ki a hangulatukat), mindenki meg tudja mondani, hogy nagyjából milyen zenét szeret.

Viszont gondoltuk-e volna, hogy az, hogy milyen zenét preferálunk, szorosan összefügghet azzal, hogy milyen a személyiségünk?

Korábban több kísérlet volt ennek bizonyítására, ám a kis számú minta és a minta egyébként is homogén összetétele (például egyetemisták csoportja), továbbá az, hogy egyes, a kísérletben használt zene stílusát a válaszadó maga osztályozta, fals eredményeket hozhatott. Ám Jason Rentfrow a Cambridge-i Egyetemről és Gideon Nave Pennsylvaniai Egyetemről úgy gondolják, kiküszöbölték ezeket a tényezőket és teljesebb képet adhatnak.

A kis minta helyett ők interneten keresztül 22 252 különböző életkorú és háttérrel rendelkező személyt vizsgáltak. A jelentkezők 45%-a 22 év feletti volt, tehát nagy valószínűséggel a többségük már nem a diploma előtt áll, ahogy a korábbi próbálkozásoknál. Az előző kísérletek másik problémáját, miszerint a válaszadók mondták meg, hogy milyen stílust kedvelnek, úgy oldották meg, hogy 25 olyan zenei részletet mutattak meg a jelentkezőknek, amelyeket korábban még nem adtak ki, így nem ismerhették őket, illetve profi zenészek értékeltek és osztályoztak.

music

Továbbá a jelentkezőknek ki kellett tölteniük egy személyiségtesztet is, amely az öt személyiségmodell egyikébe osztotta őket:

  • nyitottság,
  • lellkiismeretesség,
  • extraverzió,
  • neuroticizmus,
  • érzelmi stabilitás.

A kísérlet végeredményeképpen a következő állításokat tették a kutatók:

A nyitott emberek a kifinomult (inspiráló és dinamikus) zenét részesítették előnyben, míg a lassabb, relaxálós zenéket nem. Akikre az extroverzió volt jellemző, inkább az egyszerű zenét hallgatták szívesen (például egy akusztikus dallamot). Az érzelmileg stabil kategóriába kerülőknek az összes zene tetszett, stílustól függetlenül. A neuroticizmusra hajlamos emberek épp ellenkezőleg, szinte az összes zenét elutasították. Egyedül a lelkiismeretes csoportba tartozóknál nem tudtak fixen meghatározni egy zenei stílust – valószínűleg azért, mert nekik az életben fontosabb dolguk is van, mint zenei stílusokon gondolkozni egész nap.

 

Forrás: Economist
Képek forrása: Pinterest

Reklámok

Alapvető személyiségvonásaink, személyiségzavaraink

Mikor Isten a hatodik napon megteremtette az Embert, majd a hetediken megpihent, szerintem nem is sejtette, hogy ez lesz belőle/belőlünk. (Vagy mégis sejtette, sőt, akár tudhatta is, hiszen Ő az, aki mindent tud és mindent lát.) Úgyhogy nagy mosollyal az arcán hátradőlt egy felhőn és csak nézte, hogy mennyire kiszínesedik ez a világ. És itt most nem feltétlenül a bőrszínekre gondolok, hanem inkább az emberi személyiségtípusok sokszínűségére.

Nem vagyok benne biztos, hogy a fent leírt történet ténylegesen így volt-e, de abban mindannyian egyetérthetünk, hogy ahány ember, annyi szokás és személyiség. Ez csodálatos és egyben rémisztő is, hiszen azáltal, hogy nem vagyunk egyformák, kevésbé tudjuk kiismerni a másikat. Vannak olyanok, akik a személyiségtípusok, személyiségzavarok analizálására, megismerésére tették fel az életüket, ez a munkájuk, de idővel mi is szépen, lassan átlátjuk majd az alapvető személyiségzavarokat. Ennek a tudásnak nagy hasznát vehetjük (pár)kapcsolataink során, de önmagunk megismerésével szemben is nagy segítségünkre lehet.

giphy (1)

Mi is az a személyiségzavar?

A személyiségzavar olyan mentális betegségtípus, amelynek jellemzője a viselkedés, gondolkodás és a hétköznapi tevékenységek egészségtelen merevsége, rögzülése. A személyiségzavaros egyén számára nehézséget jelent a különböző emberekhez és helyzetekhez való alkalmazkodás. Ez jelentős problémákat okozhat az emberi kapcsolatokban, a szociális szférában, a munkával, iskolával kapcsolatos tevékenységek során.

A személyiségzavarban szenvedő egyének legtöbbször nincsenek tudatában annak, hogy konfliktusaikat ők teremtik rosszul alkalmazkodó viszonyulásaikkal és sokszor ők maguk is szenvednek ezek következményeitől. Saját szerepüket mégsem képesek felismerni, de ez nem értelmi hiányosságukból ered, hanem bizonyos nem tudatos védekezési mechanizmusokból.

giphy

Mi okozza a személyiségzavarokat?

Pontos eredetük és kialakulásuk menete nem ismert. Kialakulásukban több faktor együttes jelenléte és kölcsönhatása játszik szerepet. Nem valamely életeseményre, más betegségre adott reakció eredményei, hanem bonyolult, többtényezős meghatározottságúak: genetikai, biokémia, pszichofizikai és pszichoszociális tényezők mind szerepet játszanak kifejlődésükben. A legújabb kutatások szerint azonban e tényezők különböző mértékben játszanak szerepet a személyiségzavarok különféle típusainak kialakulásában.

f1098692887e13702f0cb76b082b9fd6

Személyiségzavar típusok

A személyiségzavarok három nagyobb csoportba sorolhatóak, jellegzetességeik és tüneteik alapján. A különböző típusok között nem minden esetben lehet éles határvonalat húzni, egy személyiségzavar-típusban másik altípus jegyei közül is jelen lehet néhány.

256023

A csoport (különcök, furcsák, kiegyensúlyozatlanok, visszahúzódók)

Paranoid személyiségzavar

• Mindent átható bizalmatlanság, gyanakvás mások iránt
• Nem valós hiedelem arról, hogy az illetőt mások bántani/bántalmazni akarják
• Ártatlan jelek, dolgok súlyos személyes sérelemként való értelmezése
• Dühös reakciók minden, akár enyhébb személyes véleményre
• Ellenszenves magatartás
• Nem igazolt gyanú, hogy társunk, párunk nem hűséges, megcsal bennünket

Skizoid személyiségavar

• Személyes kapcsolatok hiánya, beszűkülése, az illető jobban szeret egyedül lenni
• Érzelemnyilvánítás hiánya
• Anhedonia, nem talál örömet semmiben
• Nem képes normális szociális kapcsolatokra
• Nem érdeklik mások dolgai, tevékenysége
• Egyáltalán nem mutat érdeklődést a szex iránt

Skizotíp személyiségzavar

• Furcsa ruházat, különös viselkedés, beszédmodor, viselkedés
• Különös, szokatlan érzékelések, hallucinációk, hanghallás, stb.
• Színtelen érzelmek, nem megfelelő érzelemnyilvánítás
• Szociális szorongás, közeli rokonokkal sem érzi jól magát az illető
• Gyanakvás, nem megfelelő viselkedésmód mások iránt
• Mágikus gondolkodás: az illető úgy véli, hogy képes gondolata révén másokra hatni, befolyásolni őket

B csoport (dramatikusok, túlzottan emocionálisak és szeszélyesek)

Antiszociális személyiségzavar

• Nem érdeklik mások érzelmei, problémái
• Gyakori hazudozás, csalás, mások átverése
• Ismétlődő összetűzések a törvénnyel
• Mások jogainak eltiprása
• Agresszív, erőszakos viselkedés
• Mások biztonságának semmibevétele
• Impulzív viselkedés
• Egyáltalán nem érez bűntudatot

Borderline (határeseti) típusú személyiségzavar

• Impulzív, kockázatos viselkedésmód (nem biztonságos szex, játékszenvedély, zabálásrohamok, stb.)
• Bizonytalan, törékeny önkép
• Instabil, de intenzív emberi kapcsolatok
• Hangulatingadozás, sokszor emberi kapcsolatokból adódó stressz miatt
• Öngyilkossági késztetés, önveszélyes cselekvések
• Intenzív félelem az egyedülléttől, magára hagyottságtól
• Stressz okozta paranoia, gyanakvás, bizalmatlanság

Hisztrionikus személyiségzavar

• Folyamatosan igényli hogy (csak) rá figyeljenek
• Drámai érzelmek, szexuálisan provokáló viselkedés
• Erős drámai hanghordozás, a véleményei hátterében kevés a tény
• Könnyen befolyásolható
• Gyenge, könnyen változó érzelmek
• Külső megjelenésére igen sokat ad
• Emberi kapcsolatok túlértékelése a realitáson túl

Nárcisztikus személyiségzavar

• Az illető úgy véli, hogy fontosabb másoknál
• Mások szükségletei, érzelmei hidegen hagyják
• Tehetségének eltúlzása mások előtt
• A csodálat, imádat folyamatos elvárása
• Arrogancia, gőgösség
• Indokolatlanul elvárja, hogy megkülönböztetett módon bánjanak vele
• Irigység mások iránt

013a4ed1469b28311218b82c4ac830cd

C csoport (szorongók, félősek)

Elkerülő, védekező típusú személyiségzavar

• Minden kritikára, elutasításra túlérzékeny
• Önértékelési zavarok (feleslegesség, kisebbségi érzés, a valódinál rosszabb külső önkép)
• Elkerüli a más emberekkel való közös munkát, tevékenységet
• Szociális izoláció, elzárkózás, főleg az új dolgoktól, új emberektől való idegenkedés
• Közösségi helyzetekben, emberi kapcsolatokban fokozott szégyenérzet
• Félelem a megszégyenüléstől, minden viselkedését nem odaillőnek érzi

Dependens személyiségzavar

• Másokhoz való túlzott ragaszkodás, a róla való gondoskodás fokozott igénye
• Túlzottan alázatos viselkedés
• Önamgát nem képes ellátni, fél attól hogy magára hagyják
• Önértékelési és önbizalomhiány, állandóan tanácsot vár másoktól, és megerősítést még a legkisebb dolgokban is
• Egyedül nem kezdeményez új dolgokat, igen csekély önbizalommal bír
• Félelem a vitáktól, konfliktusoktól
• Elviseli a bántalmazást, még akkor is ha nem lenne szükségszerű
• Azonnal szoros új kapcsolatba kezd, ha esetleg az előző véget ért, megszakadt

Kényszeres személyiségzavar

• Szabályok, részletek fokozott figyelembevétele
• Extrém pontosság, perfekcionizmus, amely működészavarhoz vezet, ha valami mégsem sikerül
• Másokat állandóan ellenőrizni akar, képtelen feladatokat delegálni, átadni
• Nem képes megválni az értéktelen tárgyaktól
• Erkölcsi, etikai merevség, hajlíthatatlanság
• Fukarság, fokozott kontroll bármely pénzkiadás, költség miatt

Képek forrása: Pinterest, GIPHY

Tartalmi forrás: http://www.maskepp.hu, http://www.egeszsegkalauz.hu